About Mekatro

Mekatro, birkaç üniversite öğretim üyesi ile TOFAŞ’ın Stratejik Yönetim Grubu tarafından bir araştıma birimi olarak kuruldu. 2004 yılında bu birim bir Araştırma ve Geliştirme şirketine dönüştü. Bu oluşumun ana nedenlerinden biri akademik birikimleri yenilikçi ve yaratıcı endüstriyel ürünlere dönüştürmektir. Araştırma ve teknolojik gelişim (RTD) alanı otomotiv mekatroniğidir.

Bu alana çok çeşitli, akıllı hareketli elektromekanik sistemlerin tasarım, analiz, simülasyon ve kontrolü girmektedir. Nihayetinde, bir araştırma birimi yapısından pazar odaklı araştırma ve geliştirme şirketine dönüşürken amaç otomotiv mekatroniği pazarında rekabetçi olabilmektir.

Mekatro’nun ekonomik açıdan da kendine yeter yapıda olması öngörülmüştür.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo aliquid ipsum distinctio libero reiciendis minus amet provident, dolorem eos quia qui sint. Officiis mollitia autem, voluptatibus hic explicabo nesciunt illum.